ÇATI BAHÇELERİ

Günümüz koşullarında şehirde yaşayan insanlar için çatı ve teras bahçeleri muhteşem bir doğa ve oksijen alanı oluşturmuştur. Bu sistem bina yoğunluğundan yorulan bizlere hem psikolojik olarak iyi gelmiş hemde fiziksel olarak yeşille içiçe yaşama olanağı sağlamıştır. Çatı bahçelerinin oluşumu için ise farklı tasarım teknikleri  kullanılmış, zeminin üzerinde yaşayacak bir yeşil alan topluluğu yaratılması amaçlamıştır. Bu düzenleme ancak uygun çatı ve teras özelliklerine sahip alanlarda yapılabilmiştir. Planlama aşamasında taşıyıcı mühendislik teknikleri ön planda tutulmuştur. Yürüyüş alanları, ahşap donatılar ve bitkisel alanlar için ağırlık hesapları ve su sızdırma teknikleri bu sistemin temel öğelerini oluşturur. Sağlam ve yeterli altyapı ve zemin koşulları sağlandıktan sonra uygulamaya geçilebilmektedir. Çatı bahçeleri zemin üzerinde yaratılan alanlar olduğu için standart peyzaj düzenlemelerine oranla daha yüksek maliyetli bir uygulama türüdür. Uygulamaya başlanırken duvar ve zemin yapıları detayları olarak incelenir. Bu detaylara uygun olarak ilk etapta su geçirmezlik, drenaj ve toprak havalanması için gerekli çalışmalar yapılır. Dış etkenlerden korunma sağlamak amacıyla bina ve zemin alanı için tedbirler alınır. Tprak seviyesi belirli seviyede tutulur. Bu sebepten bitki kök gelişimi için en kritik nokta sulama ve bakım işlemleri olacaktır.ı İklim ve hava koşulları çatı bahçeleri için koruma alanları yaratmayı gerektirebilir. Yoğun rüzgar yada yüksek sıcaklıklar alanda bulunan bitkilerin gelişimini etkiler. Farklı mevsimlerde bitkiler için çeşitli koruma yöntemleri oluşturulabilir.