PEYZAJ UYGULAMA

Peyzaj uygulama tekniği, insanların dış mekanda yaşımını sürdürdüğü çevrenin düzenlenmesi sanatı ve teknolojisi olarak adlandırılabilir. Peyzaj fiyatları da buna göre şekillenir. Bu tanım kapsamında peyzaj uygulaması tekniği, diğer birçok disiplin ile kesiştiği ve büyük ölçüde bu disiplinlerden yararlandığı gerçeğini barındırır. Bu aşamada ise peyzaj mimarının etkisi ve katkısının büyük payı bulunur. Peyzaj mimarı ilgili disiplinleri biraraya getirme ve bunlardan yararlanarak geniş bir bilgi birikimi, deneyim ve kavrayış özelliklerine sahip olmalıdır. Peyzaj Uygulaması, projenin planlanması aşamasından sonra tesviye, bitkilendirme, sulama, drenaj ve aydınlatma uygulamaları olarak yapılandırılır. Tesviye, bu bölümdeki tesviye sorunları, tesviye yapıları, tesviye prosedürleri ve makineleri üzerinde yoğunlaşır. Peyzaj fiyatları teklifi tarafınıza analizlerimizden sonra verilmektedir. Bir peyzaj çalışmasında tesviye ile arazinin biçimlendirilmesi peyzajın temelini oluşturmaktadır.Bu evrede titizlik, peyzaj bilgi ve sanatının ustalığının en somut göstergesidir. Bu kapsamda tesviyedeki hata ve yanlışlar bitkisel peyzajın görünümünü ve etkinliğini olumsuz etkileyecektir. Yollar, duvarlar, meydanlar, altyapı tesisleri vb. yapısal peyzaj işleri tevsiye operasyonunun tamamlayıcı çalışmalarındandır. Bitkilendirme bölümünde, bitkilendirme materyali ile ilgi terminoloji, bitkilendirme tasarımı ve uygulaması, korunması ve bakım teknikleri , ağaçlar ve kent düzeni çalışmaları yapılır. Bitki materyali peyzajın zman içinde mevsimler itibariyle değişime uğrayan en sıcak ve en çarpıcı öğesidir. Bu materyalin düzenlenmesi, estetik ve fonksiyonel bütünlüğün sağlanması bakımından büyük bir ustalık gerektirmektedir.Bitkisel peyzajın planına ve tekniğine uygun şekilde tesisi kadar bu tesisn sağlıklı gelişimi ve formunun korunması yani sürekliliği de büyük önem taşır. Bu teknikler sulama, gübreleme, havalandırma, ilaçlama, malçalam, kesim ve budama işleri kapsar. Peyzaj fiyatları da bu çalışmalar sonucunda müşterimize bildiririz. Bitkilerin büyümesi budama konsunda hem sağlıklı gelişimi için hem de estetik görünümler yaratmak açısından oldukça önemlidir. Sulama bölümünde, sulama sistemleri, hidroliği ve yük kayıpları boru ekleme parçaları ile pompa ve vanalar üzerinde durulmuştur. Su bitkisel peyzajın can damarıdır. Yeterli sulama bitki gelişimi için esastır. Bu konuda yapılan ihmal ve yetersizlikler gelişimin durmassında çiçek açmasını engellemeye hatta kurumaya kadar gidebilir.Aydınlatma bölümü ışık kaynakları, aydınlatma armatürleri, kotnrol sistemleri ve kablolar teknik detayları oluşturur. Aydınlatma bir peyzajın düzenlenmesinde güvenlik ve estetik açısından bir zorunluluk gibidir. Konseptin tamamlanması ve bütünlüğün sağlanması yeterli aydınlatma ile  mümkündür. Peyzaj fiyatları teklifi için lütfen ekibimizle iletişime geçiniz.